Kurs pierwszej pomocy


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

     Pierwsza pomoc jest to zespół czynności, które wykonywane są przy różnego rodzaju wypadkach w zakładzie pracy, w chorobie, w celu ochrony czyjegoś życia lub zdrowia. Niejednokrotnie mamy do czynienia z wypadkami nie tylko w zakładzie pracy ale także i poza nim. Często takie działania, które wykonuje osoba przed przyjazdem karetki, decydują o tym, czy poszkodowany przeżyje, czy też nie.

 

     Z naszej strony organizujemy dla Państwa kursy pierwszej pomocy, które opracowywane są w oparciu o rzeczywiste potrzeby firmy i przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez nią działalności.

Zadbamy o to, by w Państwa firmie pracownicy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w tym zakresie.


     Celem prowadzonych szkoleń jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie pracowników do podjęcia prawidłowych, efektywnych kroków w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. Podczas kursów dowiadują się oni jak właściwie ocenić sytuację, szybko i skutecznie wezwać służby ratownicze oraz, w razie konieczności, podjąć niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ludzkie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną.

 

     Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 8 do 16 godzin dydaktycznych.

 

     Szkolenie składa się z dwóch modułów, części teoretycznej – wykładu i części praktycznej – ćwiczeń i jest uzupełnione prezentacją multimedialną oraz projekcją filmową.

Kładziemy duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności. Nasi kursanci mają możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Uczymy zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zwiększając szanse na uratowanie osób poszkodowanych.

Wykorzystujemy najnowsze fantomy i sprzęt szkoleniowy, który realnie oddaje sytuację poszkodowanego, a ćwiczącym pozwala kontrolować swoje zachowanie w trudnych sytuacjach.

 

KURS PODSTAWOWY:

    

     Kurs ten jest przeznaczony dla firm, które nie mogą przeznaczyć zbyt dużo czasu na szkolenie. Nie mniej jednak podczas szkolenia nauczymy solidnie wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia m.in. zawał mięśnia sercowego. Na szkoleniu poruszamy także temat urazów oraz zabezpieczenia krwotoków.

 

KURS ROZSZERZONY:

 

     Kurs ten przeznaczony jest dla firm, które chcą przeszkolić swoich pracowników w sposób gruntowny. Szkolenie trwa zazwyczaj 2 dni. W zakresie kursu jest nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowanie w stanach zagrożenia życia m.in. zawał mięśnia sercowego, oparzenia. Tematyka obejmuje również zabezpieczenia miejsca wypadku, wyciągania poszkodowanego z samochodu, sposobów przenoszenia czy ewakuacji z zagrożonego miejsca.

 

Oferujemy kursy, które zawierają :

- ocenę i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- sprawdzenie stanu świadomości,

- udrażnianiedróg oddechowych,

- sprawdzanie czynności życiowych,

- resuscytacje krążeniowo-oddechową,

- profilaktykę zakażeń podczas działań ratunkowych,

- wezwanie służb ratowniczych,

- postępowanie z osobą nieprzytomną,

- resuscytację – uciskanie klatki piersiowej,

- postępowanie w przypadku wstrząsu, zawału serca, · postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,

- zachowaniem się podczas porażenia energią elektryczną,

- zachowaniem się podczas wypadków komunikacyjnych,

- zadławienia,

- ataku padaczki,

- krwawienia,

- złamania,

- oparzenia.

 

Gwarantujemy:

- szkolenia prowadzone z użyciem fantomów,

- podręcznej apteczki pierwszej pomocy,

- wysoką jakość kursów,

- wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów,

- ciekawe i praktyczne zajęcia,

- indywidualne podejście do każdego zlecenia.

 

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych certyfikatów, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie odbywa się w siedzibie zamawiającego, ponieważ pomaga to w dopasowaniu indywidualnego harmonogramu i planu szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta.

Organizowane przez nas kursy są gwarancją zdobycia niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności ratowniczych.

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 

y>