Szkolenia BHP i P.Poż.


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

     Zgodnie z Art.2373.§2.(179) Kodeksu Pracy  Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 

     Podlegają im wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, praktykanci.


     Podkreślić należy, że sam pracodawca również musi odbyć kurs BHP i uaktualniać wiedzę w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na nim obowiązków.

 

     Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. W trakcie szkoleń korzystamy z prezentacji multimedialnych i filmów z dziedziny BHP - dysponujemy własnym sprzętem multimedialnym. Podczas szkoleń korzystamy z nowatorskich metod aktywizujących, nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i P.Poż. staje się ciekawsze, prostsze - słowem przyjemniejsze.

 

     Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Nie zamieszczamy cen ze względu na każdorazowe, optymalne dostosowywanie oferty dla potrzeb i wymagań Zleceniodawcy, które mogą podlegać indywidualnym uzgodnieniom podczas rozmowy.

 

Ze swojej strony zapewniamy :

 - profesjonalne zaplecze dydaktyczne,

 - wysoki poziom szkoleń,

 - miłą i przyjazną atmosferę.

 

Organizujemy szkolenia:

 - dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

 - dla kadry inżynieryjno-technicznej,

 - dla pracowników administracyjno-biurowych,

 - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

y>