Szkolenia BHP okresowe


Szkolenia BHP okresowe – powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość tego szkolenia uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

 

Szkoleniom okresowym podlegają:

- nie rzadziej niż raz w roku – pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe,

 

- nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

 

- nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, projektanci, inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,

 

- nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

y>