Szkolenia BHP wstępne


 Szkolenia BHP wstępne – organizowane sa przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

y>